Projekt „Czas na KWALIFIKACJE”


 

 

 

 

Na staże uczniowskie uczniowie zostali zaopatrzeni w odzież roboczą i obuwie ochronne” a do robotów „W ramach zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów zostały sprowadzone zautomatyzowane linie robotyczne. Uczniowie bawiąc się jednocześnie uczą się automatyki przemysłowej i programowania robotów.

W maju zajęcia z doradztwa zawodowego rozpoczęła I grupa uczestników projektu. Na zajęciach dowiadujemy się o naszych słabych i mocnych stronach, robimy testy osobowości, budujemy swoją sylwetkę zawodową, żeby lepiej poznać swoje możliwości w sferze zawodowej.

W okresie wakacyjnym uczniowie biorący udział w projekcie odbywali 150 godzinne staże uczniowskie w firmach DoubleM, Laboratorium komputerowe F7, RGB Technology, Bumar- fabryka maszyn, Kronospan, Jasiński CTTV, Entech i innych. W ramach stażów uczniowie zostali wyposażeni w odzież roboczą i obuwie. Staże pozwoliły im na zapoznanie się z ze specyfiką zawodu na wybranych przez siebie stanowiskach. Pozwoliły im również na zdobycie doświadczenia w wybranych przez siebie aspektach zawodu

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin – plik .pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu – plik .pdf

Formularz zgłoszeniowy – plik .pdf,  – plik .doc

Opis ścieżek wsparcia Technik Informatyk –  plik .pdf

Opis ścieżek wsparcia Technik Elektronik  –  plik .pdf

Opis ścieżek wsparcia Technik Elektryk –  plik .pdf

Opis ścieżek wsparcia BS Elektryk  –  plik .pdf

Skip to content