Projekt 8.6 „Moją perspektywą – ZAWÓD!”

 

 

 • Pod koniec września uczestnicy projektu ukończyli z powodzeniem kurs obsługi wózków widłowych – wszyscy uczniowie zdali egzamin przed komisję Urzędu Dozoru Technicznego tym samym zdobywając dodatkowe uprawnienia. Uprawnienia pozwolą im na zdobycie dobrze płatnej pracy po ukończeniu szkoły.
 • 23 kwietnia 2018 roku druga grupa uczestników rozpoczęła zajęcia Windhunter Group Akademia Wiatru.

Pierwszy moduł FIRST AID sprawił uczestnikom sporo frajdy, ale również nauczyli się jak radzić sobie z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach najczęściej zdarzających się przy pracy na wysokości.
Następne moduły: „25/04 – fire awareness” i „26/04 – manual handling” jak poprzednio, zaznajomią uczestników z technikami gaszenia pożarów na przykładzie praktycznych zajęć, gdzie uczestnicy będą musieli poradzić sobie z symulacją, czyli pożarem kontrolowanym oraz z technikami podnoszenia ciężarów.

> zobacz galerię zdjęć i grafik ze szkolenia

…i kolejny dzień w Windhunter oraz uczestnicy przed zajęciami z gaszenia pożarów

 • Dzięki funduszom z projektu została wyposażona Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych.

Urządzenia przez nas zakupione są wystarczające do odwzorowania rzeczywistych warunków przemysłowych w zakładach zajmujących się produkcją automatyczną. W ramach projektu Moją perspektywą ZAWÓD! kupione zostały modularne stanowiska automatyki przemysłowej wyposażone w sterowniki PLC oraz silniki, czujniki i regulatory oraz laptopy służące do ich programowania. Ze względu na niewielkie rozmiary sprzętu pracownia może być mobilna, co jest jej dużą zaletą.

> zobacz galerię zdjęć Pracowni – fot. Krzysztof Sokołów

 • 30-31 stycznia 2018 odbył się kurs Autocad Electrical, na którym uczestnicy poznawali tajniki komputerowego wspomagania projektowania w branży elektrycznej i elektronicznej.

Po ukończeniu szkolenia i zdanym egzaminie otrzymają certyfikaty honorowane na terenie Unii Europejskiej.

> zobacz galerię zdjęć z kursu – fot. Krzysztof Sokołów

 • Podczas ferii zimowych nasi uczniowie nie próżnowali. Grupa 12 uczestników drugiej tury projektu Moją perspektywą -ZAWÓD! uczyła się programować sterowniki przemysłowe PLC 1200 marki Siemens.

Uczestnicy przez 3 dni poznawali podstawy działania i programowania najbardziej rozpowszechnionych w Europie sterowników. Rezultaty ich prac można podziwiać na poniższych zdjęciach. Uczniowie udzielili również wywiadu w lokalnej telewizji MAX.

> link do szkolnej strony Facebook ze zdjęciami

> link do strony szkolnej z galerią zdjęć

 • Tuż przed Świętami uczestnicy II grupy projektu Moją perspektywą ZAWÓD! rozpoczęli kurs Autocad Podstawowy.

Druga część – Electrical czeka ich pod koniec stycznia, a w czasie ferii zimowych będą realizować zajęcia Tia POrtal PLC 1200 Siemensa. Uczestnicy mimo dużej ilości poświęconego czasu i mimo zmęczenia są zadowoleni, udało im się poznać podstawy komputerowego wspomagania projektowania, po kursie i zdanym egzaminie otrzymają stosowny certyfikat oraz będą przygotowani do podjęcia pracy jako projektanci w dowolnej firmie w Europie.

> zobacz galerię zdjęć z zajęć – fot. Krzysztof Sokołów

 • 15 grudnia 2017 zakończył się cykl spotkań I grupy na zajęciach z programowania prowadzonych przy współpracy z Politechniką Koszalińską.

Uczestnicy programowali mikroprocesory Atmega oraz sterowniki przemysłowe. Dzięki tym zajęciom, a także wcześniejszemu kursowi Tia POrtal PLC 1200 Siemensa są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w każdej firmie, która oferuje stanowiska związane z automatyką.

> zobacz film z zajęć – plik MP4

 • W dniu 31 października 2017 roku uczestnicy I tury projektu rozpoczęli cykl warsztatów zajęciowych w firmie Windhunter.

Były to zajęcia z tematyki: Fire awerness, Manual handling, Firs aid, wszystkie dotyczyły zachowania bezpieczeństwa w pracy z automatycznymi systemami energetyki odnawialnej.

 • Uczestnictwo w miesięcznych stażach i praktykach u pracodawców.

W lipcu 2017 roku 12 uczniów Technikum Elektronicznego i 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyło w miesięcznych stażach i praktykach u pracodawców.

Firmy współpracujące ze Szkołą w ramach tego zadania to: Bumar, RGB Technology, Kronospan oraz Kospel. Uczniowie odbywali staże i praktyki na przydzielonych im miejscach pracy, ale również mogli wybrać sobie działy, które bardziej ich interesują. Kilku uczniów zostało zatrudnionych również na drugi miesiąc wakacji, część firm zaproponowała również uczniom pracę po ukończeniu szkoły.

> zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przedsięwzięcia

 • Intensywny koniec roku szkolnego mieli uczniowie 3 klasy Technikum Elektronicznego.

Sobota i niedziela po zakończeniu roku szkolnego upłynęła im na nabywaniu umiejętności rysowania schematów elektrycznych za pomocą narzędzia. Następne szkolenia rozpoczynamy wraz z nowym rokiem szkolnym. Ale dla uczestników projektu to jeszcze nie czas na odpoczynek – 3 lipca rozpoczynają się staże i praktyki dla grupy 20 uczniów w czterech firmach: Bumar, Kospel, Rgb Technology oraz Kronospan. Część uczestników przeszła też rozmowy kwalifikacyjne z firmą Kronospan, co jest dla nich dodatkowym doświadczeniem, szczególnie, że do CV mogli już dołączyć kilka certyfikatów z już odbytych kursów AutoCad – podstawowy oraz Tia Micro S7 – PLC 1200.

> zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu kursu

 • Koniec roku szkolnego nie oznacza dla uczniów „Elektronika” końca nauki.

6 uczestników projektu Moją perspektywą – Zawod!, uczniów klasy 2 i 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej – monter elektronik – uczestniczy w kursie dla osób przygotowujących się do egzaminu elektroenergetycznego na stwierdzenie kwalifikacji w GRUPIE G-1 na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu sieci instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Kurs kończy się egzaminem na nadanie uprawnień zdawanym przed Komisją Energetyczną.

> zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu kursu

 • 18 czerwca 2017 roku zakończył się kolejny kurs dla 12 uczniów Technikum Elektronicznego.

Tym razem uczestnicy przez 3 dni zmagali się z zadaniem zaprogramowania średniej wielkości linii produkcyjnej.

Zadanie nie należało do łatwych, za to było to typowe rozwiązanie stosowane w produkcji przemysłowej. Uczestnicy zapoznali się z programowaniem sterowników SIMATIC S7-1200 w środowisku Tia Portal, zasadami konfiguracji i parametryzacji sprzętowej i komunikacji z panelami operatorskim. Nauczyli się również jak w łatwy i szybki sposób rozwiązywać awarie sprzętowe lub błędy programowe sterownika SIMATIC S7-1200. Uczestnicy będą mogli ćwiczyć i doskonalić nabyte umiejętności na dołączonym do kursu zestawie startowym złożonym ze sterownika wraz z oprogramowaniem inżynierskim.

> zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu kursu

 • W dniach 9-11 czerwca 2017 roku uczestnicy projektu „Moją perspektywą-Zawód!” rozpoczęli cykl szkoleń i kursów kwalifikacyjnych.

Te formy wsparcia zostały wyłonione wśród wielu ofert szkoleń i kursów poprzez badanie rynku. „Pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników określonych umiejętności i kwalifikacji. Podczas badań rynku przeprowadzonych na potrzeby diagnozy do projektu oraz rozmów z pracodawcami z koszalińskiego rynku okazało się, że ponad 60 % pracodawców z branży elektronicznej chętniej zatrudni elektroników z umiejętnością programowania sterowników przemysłowych, wszyscy pracodawcy wymagają posiadania uprawnień elektrycznych kategorii E do 1 kV. Oprócz tego pracodawcy zgłaszali uwagi dotyczące braku umiejętności swobodnego tworzenia i odczytywania rysunku technicznego. Część firm zgłaszała również brak wyszkolonych operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Na podstawie tych informacji zaproponowaliśmy uczestnikom udział w odpowiednich szkoleniach. Wszystkie zakończą się nadaniem certyfikatów lub uprawnień pozwalających na pracę na stanowiskach elektronik bądź monter-elektronik i pokrewnych” – mówi Karolina Suchomska – koordynator projektu.

> zdjęcia z pierwszego szkolenia „AutoCad – kurs podstawowy” – fot. Krzysztof Sokołów

Terminy kolejnych szkoleń to:

 • 30 maja 2017 roku pięciu uczestników projektu „Moją perspektywą – Zawód!” odbyło rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą Akademia Wiatru – Windhunter Group. Umiejętność zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej to ważna część „dorosłego życia”, takie doświadczenie na pewno pomoże uczniom odnaleźć się na rynku pracy.

„Wrażenia po rozmowie są pozytywne. Rozmowa kwalifikacyjna została przygotowana profesjonalnie, w miłej atmosferze, pytania były interesujące, zdobyłem nowe doświadczenie, zapewnione zostało klimatyzowane pomieszczenie z napojami dla osób oczekujących” mówi jeden z uczestników Jakub Hałas.